Nutriti0n

 'The body benefits from movement, and the mind benefits from stillness.'

 

Sakyong Mipham

Le Gamberi Ketogenic Food Logo.jpg
Why the Ketogenic Nutrition, Why           Le Gamberi Ketogenic Foods

 

In the last 10 years we have been helping many people of all ages through Mindflowness related courses and our diverse life’s experiences.

We really like helping people and an anti-inflammatory nutrition is a powerful ally of mental strength. It is not just a Keto approach, it is a uniquely patented formula which makes the advantages of impossible long lasting fasting accessible and sustainable.

Waarom de keto voeding, waarom         Le Gamberi keto voeding

In de afgelopen 10 jaar hebben we veel mensen van alle leeftijden geholpen door middel van Mindflowness gerelateerde cursussen en onze diverse levenservaringen.

We vinden het echt leuk om mensen te helpen en een ontstekingsremmende voeding is een krachtige bondgenoot van mentale kracht. Het is niet zomaar een Keto benadering, het is een unieke gepatenteerde formule die dezelfde voordelen als van onmogelijk langdurig vasten toegankelijk en duurzaam maakt.
What is a ketogenic nutrition?

 During recent years, an increasing amount of evidence has accumulated in the literature, suggesting that very-low-carbo-hydrate ketogenic diets (VLCKD) could have a therapeutic role in numerous diseases and prevention overall.

What is Ketosis?

Ketosis is a specific, fully physiological bodily state in healthy individuals. There have always been two ways of inducing ketosis: either fasting (not sustainable for long terms) or a nutrition heavy in fats and proteins. The use of Le Gamberi Ketogenic Foods allows to adopt a full ketogenic, fasting-like diet.

 

 

 
Wat is een ketogeen dieet?
 De laatste jaren is in de literatuur steeds meer bewijsmateriaal verzameld waaruit blijkt dat ketogeen dieet met een zeer laag koolhydraatgehalte (VLCKD) een therapeutische rol zou kunnen spelen bij talrijke ziekten en bij preventie in het algemeen.

Wat is ketose?
Ketose is een specifieke, volledig fysiologische lichaamstoestand bij gezonde personen. Er zijn altijd twee manieren geweest om ketose op te wekken: ofwel vasten (niet houdbaar op lange termijn), ofwel een voeding zwaar in vetten en eiwitten. Het gebruik van Le Gamberi Ketogenic Foods maakt het mogelijk om een volledig ketogeen dieet te adopteren met hetzelfde effect als een vastendieet.

 

 

A NEW GENERATION OF KETOGENIC THERAPEUTIC FOOD for

Neurodegenerative diseases

Epilepsy (Keto Plus)

GLUT-1 deficiency syndrome

Tumors

Poly-cystic ovary syndrome (PCOS)

Type 2 diabetes

Acne

Weight Loss

Cardiovascular issues

Endometriosis

Le Gamberi products in details

Click Here

 

Le Gamberi Keto products are made of veggie fibers and are Lactose & Sugar Free

READ MORE