top of page

WHY KETO VITA ?

You can use Keto Vita products for weight loss, other therapeutic needs and sport. In today's modern society, an abundance of food is available. This ensures that we eat more than we need for our energy needs. The amount of carbohydrates (sugars) in particular exceeds the daily requirement. The sugars that are not used for energy are converted into body fat. A ketogenic diet aims to improve the metabolism in the body. By eating no or only a small amount of carbohydrates (sugars), you force the body to meet its energy needs through fat burning. That means weight loss and learning to use fat reserves. This will decrease the amount of body fat and improve performance. After all, the body has learned to use its own body fat for energy production.

What is Keto Vita?

The Keto Vita products are almost completely carbohydrate-free, with a low protein and a high fat content. And at the same time, they are special products that have been modified to maintain the taste and aesthetic shape of carbohydrate products.

Le Gamberi Ketogenic Foods / Keto Vita Foods produces and sells foods that are fairly similar in shape and taste to the traditional products we eat (such as wraps, hamburger buns, sandwich bread, breadsticks, croutons, croissants, biscuits, crackers, sandwich, muffins , pasta, chocolate). The mixtures contain a negligible amount of carbohydrates, a high amount of fats and fiber. These characteristics allow you to eat in a manner fairly similar to the standard food package we are used to. And in addition, you can continue to eat all kinds of meat, fish, etc. See the separate list of permitted products.

 

How are the products made of?

The mixtures that our products are made of contain only balanced VEGETABLE PROTEINS, FATS and FIBERS.

1. BALANCED VEGETABLE PROTEINS: These contain essential and non-essential amino acids in complete and balanced amounts for the purpose of obtaining a complete amino acid amount. They are made exclusively from vegetables. Le Gamberi Ketogenic Foods do not cause any kidney problems because they contain only vegetable protein and no animal proteins.

2. FATS The fats used are saturated and unsaturated: palm oil, olive oil and sunflower oil.

3. FIBERS - soluble and insoluble Vegetable fibers mainly consist of cellulose. They are also carbohydrates that are indigestible for humans, and only ruminants can digest them well. They are normally used to clear blockage problems. Their presence in food has proven important for colon cancer prevention. You do not normally use the ketogenic diet forever, but for a limited time. Continuing with a ketogenic diet without time limits can only be done in people who have already lost weight, or people who have decided not to eat carbohydrates as a conscious choice, it is not harmful to health, but can lead to a clear delay in the metabolism.

 

 

 

 

 

KETO VITA WAAROM?

Keto Vita producten kun je o.a. gebruiken bij afvallen, andere therapeutische behoeften en sport

In de huidige moderne maatschappij is er een overvloed aan voedsel voorhanden. Dt zorgt er voor dat we meer eten dan we nodig hebben voor onze energiebehoefte. Met name de hoeveelheid koolhydraten (suikers) overstijgt de dagelijkse behoefte. De suikers die niet voor energie worden gebruikt, worden omgezet in lichaamsvet.  

Een ketogeen dieet heeft als doel om het metabolisme in het lichaam te verbeteren. Door geen of slechts een kleine hoeveelheid koolhydraten (suikers) te eten, dwing je het lichaam om in haar energiebehoefte te voorzien door middel van vetverbranding. Dat betekent gewichtsverlies en het leren aanspreken van vetreserves. Hierdoor zal de hoeveelheid lichaamsvet afnemen en zullen de prestaties verbeteren. Immers, het lichaam heeft geleerd om zijn eigen lichaamsvet in te zetten voor energieproductie.

Wat is Keto Vita?

De Keto Vita producten zijn bijna totaal koolhydraatvrij, met een lage proteïne en een hoog vetgehalte. En tegelijkertijd zijn het speciale producten die zijn aangepast om smaak en esthetische vorm te behouden van koolhydraatproducten.

Le Gamberi Ketogenic Foods/Keto Vita Foods produceert en verkoopt voeding die in vorm en smaak redelijk gelijk zijn aan de traditionele producten die we eten (zoals wraps, hamburger broodjes, sandwich brood, soepstengels, croutons, croissants, koekjes, crackers, boterham, muffins, pasta, chocolade). De mengsels bevatten een te verwaarlozen hoeveelheid koolhydraten, een hoge hoeveelheid vetten en vezels. Deze kenmerken zorgen ervoor om te eten op een manier die redelijk gelijk is aan het standaard voedselpakket dat we gewend zijn.

En daarnaast kun je  gewoon doorgaan met het eten van allerlei soorten vlees, vis e.d. Zie daarvoor de aparte lijst met toegestane producten.

Hoe zijn de produkten samengesteld?

De mengsels waar onze producten van zijn gemaakt bevatten uitsluitend uitgebalanceerde GROENTE PROTEINES, VETTEN en VEZELS.

  1. UITGEBALANCEERDE GROENTE PROTEINES: deze bevatten essentiële en non-essentiële aminozuren in volledige en uitgebalanceerde hoeveelheden met het doel om een complete aminozuurhoeveelheid te verkrijgen. Ze zijn uitsluitend van groentes gemaakt. Le Gamberi Ketogenic Foods veroorzaken geen enkel nierprobleem omdat ze uitsluitend groente proteïne bevatten en geen dierlijke proteïnes.

  2. VETTEN.

De gebruikte vetten zijn verzadigd en onverzadigd: palmolie, olijfolie en zonnebloemolie.

   3. VEZELS – oplosbaar en onoplosbaar

Groentevezels bestaan voornamelijk uit cellulose. Ze zijn ook koolhydraten die onverteerbaar zijn voor mensen, en uitsluitend herkauwers kunnen deze goed verteren. Normaal worden ze gebruikt om verstoppingsproblemen te verhelpen. Hun aanwezigheid in voedsel is belangrijk gebleken voor preventie van darmkanker.

Het ketogeen dieet gebruik je normaal gesproken niet voor altijd, maar voor een beperkte tijd.

Het doorgaan met ketogeen dieet zonder tijdslimieten kan alleen bij mensen die al gewicht hebben verloren, of mensen die hebben besloten om geen koolhydraten te eten als een bewuste keuze, het is niet schadelijk voor de gezondheid, maar het kan leiden tot een vertraging van de stofwisseling. .

bottom of page