top of page

 

 

 

LE GAMBERI WINES: WHITE AND RED

Le Gamberi started to introduce its line of carbohydrate replacement products on the Italian market more than 17 years ago. Back then they realized that wine would play a crucial role in the variety of products that people struggle to give up in a diet. Wine is part of human nutrition and food culture and because of its qualities, if not abused, it is proven to have beneficial properties on our health. Following a ketogenic diet can be difficult and having to give up drinking wine can undermine any dietary path in people who are used to using it. We also take into account that for a long-time wine has been part of ancient habits but in recent decades it has been rediscovered and appreciated by all those who are not teetotalers. We know that drinking a good glass of wine is now a fashion even in aperitifs and being able to consume it helps not to be discriminated against in a convivial context.

Among all diets, ketogenic diets are well known worldwide for their beneficial effects on our health and for their use in certain medical conditions, such as neurological problems, cancer and metabolic syndrome, to mention few. Very simply explained, in a ketogenic diet (composed of fats and proteins), or in a not glucidic diet (protein, etc.) sugars must be abolished. The need to have a wine suitable for the ketogenic diet therefore arose immediately.

Also on the US market, and not only, there is nothing statistically proven similar to Le Gamberi  wines which, despite the absence of sugar, maintain a high quality, confirmed by Italian consumers, both as taste and as real effects obtained in over 15 years of experience.

Their inclusion in the ketogenic diet, which enjoys an increasing adoption, is ideal both for compliance (reason of high abandonment of the ketogenic diet) and for the real effects, we have seen that by adding wine people who follow ketogenic and/or NO SUGAR diets find the inclusion of our wines perfect to maintain their lifestyle, completing the diet without annoying and unnecessary renunciation of their eating habits.

Wine labels do not include a nutritional table so it is very difficult to establish how many sugars are present, except through precise and expensive certificates of analysis. For this reason wine is banned in every diet. We also take into account that alcohol produces Kcal, which only in a ketogenic or in any case low carbs diet (protein diet, paleo, Dukan, Atkins, hyperproteic) should not be considered.

So, together with a qualified winemaker from the ancient and prestigious school of Conegliano Veneto (Italy) and owner of a small and ancient winery with technologically advanced plants located in the heart of Romagna (Italy) - an area with a viticultural cultivation, the best grapes were selected and, after creating a fermentation process based on the competent and innovative traditional Italian technologies, we were able to obtain excellent wines without sugar.

It took Le Gamberi a long time and numerous attempts to obtain a perfect product, excellent in flavour and with all the right characteristics.

 

 

 

LE GAMBERI WIJNEN: WIT EN ROOD

Le Gamberi is meer dan 17 jaar geleden begonnen met de introductie van zijn lijn van koolhydraatvervangende producten op de Italiaanse markt. Toen al besefte men dat wijn een cruciale rol zou spelen in de verscheidenheid aan producten die mensen moeizaam opgeven in een dieet. Wijn maakt deel uit van de menselijke voeding en voedingscultuur en vanwege zijn kwaliteiten, zo niet misbruikt, is het bewezen dat het gunstige eigenschappen heeft op onze gezondheid. Het volgen van een ketogeen dieet kan moeilijk zijn en het moeten opgeven van het drinken van wijn kan elke dieetpoging ondermijnen bij mensen die gewend zijn aan het gebruik van wijn. Ook maakte wijn lange tijd deel uit van oude gewoontes, maar ook in de afgelopen decennia is het herontdekt en gewaardeerd door iedereen die niet geheelonthouder is. We weten dat het drinken van een goed glas wijn nu mode is, ook bij het aperitief, en het helpt soms ook om ‘er bij te horen’  in een gezellige omgeving.

Van alle diëten zijn de ketogene diëten wereldwijd bekend om hun gunstige effecten op onze gezondheid en om hun gebruik bij bepaalde medische aandoeningen, zoals neurologische problemen, kanker en het metabool syndroom. Heel eenvoudig uitgelegd, in een ketogeen dieet (bestaande uit vetten en eiwitten), of in een niet glucidisch dieet (eiwitten, etc.) moeten de suikers worden afgeschaft. De noodzaak om een wijn te hebben die geschikt is voor het ketogeen dieet ontstond dus onmiddellijk.

Op de Amerikaanse markt is er niet alleen niets statistisch gezien op lange termijn vergelijkbaar met onze wijnen die, ondanks de afwezigheid van suiker, een hoge kwaliteit behouden, wat door de Italiaanse consumenten wordt bevestigd als smaak en als echte effecten die in meer dan 15 jaar ervaring zijn verkregen.

Hun opname in het ketogeen dieet, dat een enorme uitbreiding geniet, is ideaal zowel voor de naleving (reden van de hoge mate van verlaten van het ketogeen dieet) en voor de echte effecten, hebben we gezien dat door het toevoegen van wijn mensen die volgen ketogenic en / of NO SUGAR diëten vinden de opname van onze wijnen perfect om hun levensstijl, het voltooien van het dieet zonder vervelende en onnodige afstand te doen van hun eetgewoonten te handhaven.

Wijnetiketten bevatten geen voedingstabel, dus het is erg moeilijk om vast te stellen hoeveel suikers er aanwezig zijn, behalve door middel van nauwkeurige en dure analysecertificaten. Daarom is wijn in elk dieet verboden. We houden er ook rekening mee dat alcohol Kcal produceert, wat alleen in geval van een ketogeen of in ieder geval koolhydraatarm dieet (eiwitdieet, paleo, Dukan, Atkins, hyperproteïne) niet in aanmerking moet worden genomen.

Dus, samen met een gekwalificeerde wijnmaker van de oude en prestigieuze school van Conegliano Veneto (Italië) en eigenaar van een kleine en oude wijnmakerij met technologisch geavanceerde fabrieken gelegen in het hart van de Romagna (Italië) - een gebied met wijnbouw, werden de beste druiven geselecteerd. En na het creëren van een gistingsproces op basis van de bekwame en innovatieve traditionele Italiaanse technologieën, waren we in staat om uitstekende wijnen zonder suiker te verkrijgen.

Het heeft lang geduurd voordat Le Gamberi een perfect product kreeg, uitstekend van smaak en met de juiste eigenschappen.

Le gamberi keto food .jpg
bottom of page